Om prosjektet

Jessheim Arena

Jessheim Arena: Et etterlengtet idrettsanlegg for Jessheim og Ullensaker kommune

Lav tilgjengelighet av innendørs treningsfasiliteter i Ullensaker har lenge vært en utfordring for idretten i kommunen som ønsker å by på et mangfold av tilbud til innbyggerne og å fremme god helse.

Jessheim Arena-prosjektet, et samarbeidsprosjekt mellom Ullensaker Gym & Turn, Ull/Kisa IL (innebandy), Jessheim Tae Kwon Do, Hoppen Sprett Turn, Jessheim Kampsportklubb og Jessheim Bokseklubb og Bordtennisforbundet med støtte fra Ullensaker Idrettsråd, har som mål å løse dette problemet og skape et blomstrende idrettsmiljø i kommunen.

Last ned arkitektens løsningsforslag her

Cheerleading NM

Fremtidens Idretts- og Kulturarena i Ullensaker

Jessheim Arena representerer et spennende og etterlengtet idrettsanlegg som vil forbedre tilgjengeligheten til idrettsfasiliteter og arrangementer i Jessheim og Ullensaker kommune. Med den raske befolkningsveksten i både byen og kommunen er det avgjørende å møte behovene til den økende befolkningen. Dette prosjektet vil ikke bare dekke treningsfasilitetsbehovet, men også muliggjøre store innendørsarrangementer, inkludert kulturelle aktiviteter som dans og musikk. Jessheim Arena støtter både breddeidrett og eliteidrett og gir muligheter for nasjonale og internasjonale arrangementer. Dette prosjektet er avgjørende for å sikre like vilkår for ulike idretter og samtidig gi et flott sted for kulturelle opplevelser. Arenaen vil være spesielt tilpasset for populære aktiviteter som i dag møter begrensninger på grunn av manglende passende infrastruktur.

Basishall for turn

En arena for alle

Jessheim Arena vil være et allsidig anlegg som tilpasser seg ulike idretter og aktiviteter. Det vil være et skalerbart anlegg som kan brukes av ulike idrettsklubber og foreninger i kommunen. Arkitekt Stefan Ekberg har utarbeidet et detaljert forslag som tar hensyn til behovene og ønskene til de ulike klubbene som er involvert i prosjektet. Dette vil bidra til å skape et inkluderende miljø der alle, uavhengig av alder, ferdighetsnivå eller bakgrunn, kan delta og nyte godt av idretten. Det vil også være mulighet å legge til rette for egenorganiserte aktiviteter både ute og inne.

Ull/Kisa IL Innebandy

Vista Analyse: Samfunnsøkonomisk gevinst og bærekraftig vekst

Vista Analyse har på oppdrag fra Norges idrettsforbund beregnet den samfunnsøkonomiske gevinsten ved å investere i idrettsanlegg. Ifølge rapporten vil samfunnet få tilbake tre milliarder kroner for hver milliard som investeres. Dette viser at investeringen i Jessheim Arena ikke bare vil gi økt tilgang til idrettsanlegg, men også ha positive effekter på samfunnet som helhet.

Les mer om rapporten her

Prosjektet vil også bidra til bærekraftig vekst gjennom samhandling og positive synergier mellom kultur, idrett og næringsliv. Ullensaker kommune vil posisjonere seg som en kommune som satser på helse og idrett, og dette vil bidra til å skape et inkluderende miljø som holder ungdommen engasjert og involvert i idretten. Et variert tilbud er viktig for å motvirke utenforskap og passifisering av ungdommen . Jessheim Arena vil bli et symbol på den voksende og attraktive byen Jessheim, og tiltrekke besøkende fra både nær og fjern.

UGT Pointe med Freestyle Dance på ICON 2023 i England

Skape en attraktiv og levende by

Realiseringen av Jessheim Arena vil være en betydelig milepæl for Jessheim og Ullensaker kommune. Det vil bidra til å skape en attraktiv og levende by der innbyggerne kan nyte et variert og tilgjengelig aktivitetstilbud. Samtidig vil det sette Ullensaker på kartet som en destinasjon for spennende arrangementer innen idrett og kultur. Prosjektet vil fremme folkehelse, fellesskap og lokal stolthet, og skape et pulserende idrettsmiljø der ingen står på utsiden og alle kan delta og vokse gjennom idretten.

Mer enn et Idrettsanlegg, en Visjon for Fremtiden

Med Jessheim Arena tar Jessheim og Ullensaker kommune et betydelig skritt inn i fremtiden. Dette prosjektet er ikke bare et idrettsanlegg; det er en plattform for vekst, aktivitet og fellesskap. Erfaringen viser at bygging av idrettshaller ofte fører til en økning på mellom 40-60% i medlemsmassen, og Jessheim Arena er klar til å bli det hjertet av et pulserende idrettsmiljø. Denne arenaen vil ikke bare gi økt tilgang til treningsfasiliteter, men også være et sted for utvikling av idretten, arrangementer og folkehelse. Den vil tjene som et symbol på den voksende og attraktive byen Jessheim og posisjonere Ullensaker som en destinasjon for spennende arrangementer innen idrett og kultur.

UGT Miracle Cheer EM, Verona Italia 2023 (bronse)